These are a few of my favorite things.
 
 
 
 
 
 
I'm a true materialist. But collecting things and then create a room or an atmosphere the defines you is a thought I like. In my family home, in my little room there are things that reminds me of the best of days, my coffee addiction and people like. 
 
-
 
Det bor en liten materialist i mig. Men att samla på sig saker och sedan skapa ett rum eller en miljö som med hjälp av saker definierar en själv är en tanke jag tycker om. I mitt lilla rum i mitt föräldrahem finns det saker som påminner om de bästa dagarna, min besatthet av kaffe och personer jag tycker om. 
 
 
 
 
Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*
Blogg-adress