The Company studies.
 
This week as entailed a lot of group projects and preperations of our upcoming thesis. Thankful am I for the Company, a coffee shop that is situated at ground floor in our building and the fact that me, Linnea and Felicia finally started working out together again. 
 
--
 
Den här veckan har innehållit ett gäng grupparbeten och förberedelser för vår kommande C-uppsats. I dessa lägen är jag tacksam för caféet the Company som ligger på bottenvåningen och det faktumet att jag, Linnea och Felicia äntligen har börjat träna tillsamans igen. 
 
Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*
Blogg-adress