En examen som smyger sig på.
 
Since graduation is coming up faster and faster so is also our graduation project.
I've been spending today hiding in method-and theory books while browsing fashion sites to prepare myself
for what to come. 
 
--
 
I samband med att examensdagen kommer närmare kommer också vår deadline för vårt examensarbete.
Idag har jag gömt mitt huvud i metodböcker och på olika modesajter för att samla tillräckligt mycket
info för min c-uppsats. 


Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*
Blogg-adress